System monitoringu szkolenia

Każdemu klientowi firmowemu przypisany zostaje:


INDYWIDUALNY  KOORDYNATOR SZKOLEŃ


 - jest to osoba dedykowana do wszystkich bieżących kontaktów z firmą.  


Przeprowadzane są regularnie ankiety wśród uczestników szkoleń celem zbadania poziomu satysfakcji z prowadzonych zajęć oraz ewaluacji pracy lektora. 
Wszystkie raporty i wyniki ankiety są przesyłane na życzenie Państwa drogą mailową bądź w formie papierowej.


Każdy nasz klient może w dowolnym momencie otzrymać pełna i rzetelną informację o progresji nauczania oraz frekwencji.

 
Dodaj link do:www.facebook.com