Nasi Trenerzy Języków

Naszym głównym atutem oraz przewagą konkurencyjną jest starannie wyselekcjonowana grupa trenerów języków obcych. Współpracujemy jedynie z absolwentami studiów filologicznych doświadczonymi w nauczaniu osób dorosłych. Zwracamy uwagę na doskonałą praktyczną znajomość języka popartą naukowymi stypendiami lub stażami zagranicznymi.

Duży nacisk kładziemy również na dobór native speakerów z uprawnieniami do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Głównym kryterium wyboru są studia wyższe, aby jak najlepiej uczyć języka obcego specjalistycznego z takich dziedzin jak biznes, prawo, medycyna, IT, budownictwo.

W toku kilkuetapowej selekcji wybieramy lektorów posiadających nie tylko stosowne wykształcenie i doświadczenie, ale i predyspozycje do nauczania pracujących zawodowo dorosłych.

Przed podjęciem współpracy przedstawiamy Klientom profil dedykowanego trenera języka. Pozostawiamy równocześnie możliwość oceny lektora, jak również sposobu prowadzenia zajęć podczas lekcji pokazowej.


Zadania trenerów języka

● zindywidualizowane podejście do potrzeb, postępów oraz rozwoju językowego każdego kursanta, podczas całego szkolenia językowego

● przygotowanie programu nauczania dostosowanego do potrzeb grupy lub studenta indywidualnego (Product Outline);

● intensywne ćwiczenie mówienia, wymowy oraz płynności;

● stworzenie słuchaczom jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się;

 ● ćwiczenie umiejętności takich jak czytanie, słuchanie, pisanie; 

● intensywna nauka słownictwa oraz gramatyki;

● poprawianie błędów;

● stałe wsparcie w sposobach i strategiach uczenia się;


● wyjaśnianie wszelkich zagadnień językowych;


● udzielanie informacji zwrotnej;


● przygotowanie regularnych testów sprawdzających oraz raportów opisujących postępy kursantów

 
Dodaj link do:www.facebook.com