Język angielski

 

 

  • Szkolenia General English Szkolenia językowe indywidualne lub grupowe prowadzone z języka ogólnego prowadzone na każdym poziomie zaawansowania językowego

 

  • Szkolenia Business English Szkolenia językowe indywidualne lub grupowe prowadzonego z języka biznesowego, z uwzględnieniem zakresu tematycznego dostosowanego do potrzeb Klienta, szkolenia prowadzone na każdym poziomie zaawansowania językowgo

 

  • Programy Effective English Skills:

 

   • English for effective meetings - sztuka prowadzenia efektywnych spotkań w języku angielskim Korzyści: dzięki uczestnictwu w szkoleniach słuchacze poznają zwroty i wyrażenia używane podczas organizacji i prowadzenia spotkań biznesowych. Szkolenie prowadzone na poziomie od A2 do C2; czas trwania 12 h
   • English for effective negotiations - sztuka prowadzenia efektywnych negocjacji w języku angielskim Korzyści: dzięki uczestnictwu w szkoleniach słuchacze poznają zwroty i wyrażenia używane podczas negocjacji biznesowych oraz poznają techniki negocjacyjne Szkolenie prowadzone na poziomie od A2 do C2; czas trwania 12 h
   • English for effective telephoning - sztuka prowadzenia efektywnych rozmów telefonicznych w języku angielskim Korzyści: dzięki uczestnictwu w szkoleniach słuchacze poznają zwroty i wyrażenia używane podczas telefonicznych rozmów biznesowych i będą w stanie przeprowadzić profesjonalna rozmowę telefoniczną Szkolenie prowadzone na poziomie od A2 do C2; czas trwania 12 h
   • English for Business Correspondence - sztuka prowadzenia profesjonalnej korespondencji w język angielskim Korzyści: dzięki uczestnictwu w szkoleniach słuchacze poznają zasady konstruowania formalnych pism w język angielskim, poznają zwroty i wyrażenia używane w różnych typach listów i maili. Szkolenie prowadzone na poziomie od B1 do C2; czas trwania 16 h

 
Dodaj link do:www.facebook.com