Etapy szkolenia językowego

Etap I
Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie testów diagnostycznych i rozmów kwalifikacyjnych (interviews), mające ustalić poziom językowy wszystkich przystępujących do szkolenia językowego.


Etap II
Przypisanie INDYWIDUALNEGO KOORDYNATORA SZKOLEŃ, przedstawienie programu obejmującego założenia merytoryczne i organizacyjne kursu.


Etap III
Realizacja szkolenia nastawiona na osiągnięcie założonego CELU SZKOLENIOWEGO w określonym czasie.
Monitornig szkolenia, przygotowywanie raportów


Etap IV
Egzamin końcowy. wydanie certyfikatów ukończenia szkolenia oraz udzielenie indywidualnych rekomendacji na dalszą naukę.

Podsumowanie, przygotowanie raportów końcowych

 
Dodaj link do:www.facebook.com