Audyt językowy

To usługa służąca na kontroli, weryfikacji, sprawdzeniu lub ocenie kompetencji językowej określonej osoby lub grupy pracowniczej.

Audyt językowy wykorzystywany jest również przy rekrutacji na te stanowiska w firmie, które wymagają używania języka w środowisku pracy, dana osoba winna posiadać określony poziom kompetencji językowych oraz znajomośc konkretnego słownictwa ( np. słownictwo techniczne, medyczne itp.)

 

  • określenie kompetencji językowej rekrutowanego pracownika pod kątem oczekiwań co do komptetencji językowych
  • określenie kompetencji językowej działu lub grupy pracowniczej
  • audyt postępów i efektów pracowników, dla których określona szkoła językowa prowadzi kursy
  • testy wejścia i wyjścia
  • określenie specyfiki nowego stanowiska pod kątem kompetencji językowej
    ewaluacja szkoleń jezykowych

 
Dodaj link do:www.facebook.com